Семинар „Актуални проблеми на историята и историографията“

На 6 юли 2021 г.,  вторник, от 16:30 ч. Институтът за исторически изследвания – БАН в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство,национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерство на образованието и науката организира публична лекция на проф. д-р Йорданка Гешева на тема Фамилия барони и графовете Пеячевич в паметта на поколенията (XVIIIXX век)“. Лекцията се проведе виртуално чрез платформа Zoom.
Виж пълен запис на видеоконференцията (формат MP4).