Семинар „Aктуални проблеми на българската история и историография“

На 16 май 2023 г., Институтът за исторически изследвания – БАН в рамките на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“,  финансирана от Министерство на образованието и науката организира публична лекция на гл. ас. д-р Константин Голев на тема Номадското присъствие в българските земи през епохата на византийското владичество

Лекцията се проведе в хибриден формат – в заседателната зала на Института за исторически изследвания към БАН и виртуално чрез платформа Zoom.