Уъркшоп „Войната и нейното ехо в живота на османската провинция (ХV-ХVІІІ век)“

На 30 ноември 2023 г. в Заседателната зала на Института за исторически изследвания се проведе уъркшоп в рамките на проекта: Войната и нейното ехо в живота на османската провинция (ХV-ХVІІІ век).

ПРОГРАМА

10 часа Официално откриване на заседанията от проф. д-р Даниел Вачков – Директор на Института за исторически изследвания при БАН

Първо заседание

Председател: проф. д-р Стефка Първева

Гл. асистент, д-р Стефан Димитров (Институт за исторически изследвания, БАН) 

„Отражението на войните върху демографската характеристика на селищата в Северна Тракия (XV-XVII в.)“.

Гл. асистент, д-р Кръстьо Йорданов (Институт за исторически изследвания, БАН)

„За съдбата на немюсюлманското население от централния дял на Дунавската равнина и Предбалкана по време на войната на Османската империя срещу Хабсбургска Австрия (1593-1606)“

Д-р Анелия Стоянова (Институт за исторически изследвания, БАН)

„Хабсбургските дипломати в османската столица и разузнавателната им мрежа преди и след Дългата турска война (1593–1606): Основни предизвикателства.“

Проф. д-р Пенка Данова (Институт за исторически изследвания)

„Турското робство в живота и в творчеството на Луиджи Фердинандо Марсили“

Дискусия

Кафе-пауза

Второ заседание

Председател: проф. д-р Пенка Данова

Проф. д-р Стефка Първева (Институт за исторически изследвания, БАН)

„Състав, функции и възнаграждения на бойците от местните войски, участвали в битката за Видин по време на войната на Османската империя със Свещената лига (1689-1690)“

Гл. асистент, д-р Джени Иванова (Институт за исторически изследвания, БАН)

„Между бунта и разбойничеството във войната и политиката – за действията на Йеген Осман паша в Румелия“.

Проф. дин Тамара Стоилова (Институт за исторически изследвания, БАН)

„Гърците в плановете и действията на руската армия във войните с Османската империя през втората половина на XVIII в.“

Гл. асистент, д-р Мария Шушарова (Институт за балканистика с Център по тракология, БАН)

Провинциални военни структури в Русчук (вт. половина на XVIII в.: между защитата на „вечно победоносната граница“ и социално-икономическото влияние“

Дискусия

Заключителни думи