Pаботна среща по проект

На 8 май 2024 г. в секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време“ на Института за исторически изследвания при Българската академия на науките се състоя работна среща по проекта „Малцинства и малцинствени групи: предизвикателства и адаптация в рамките на международната система (IXX-XXI в.)“ – проект на Института за исторически изследвания с външно участие с ръководител проф. д.и.н. Теодоричка Готовска-Хенце. С презентации по проблематиката, която разработват и по реда на представянето участваха: доц. д-р Ваня Стоянова, докторант Чая Колева, проф. д.и.н. Теодоричка Готовска-Хенце, ст. ас. Виктор Рогозенски, доц. д-р Инна Манасиева, доц. д-р Марияна Стамова, доц. д-р Александър Гребенаров, д-р Гоар Хкнаносян. доц. д-р Петя Димитрова, гл. ас. Катина Йонева. Томаш Будай участва дигитално със своя презентация.