Протоколи от заседания на Научния съвет

2024 година

Протокол №1 – 09.01.2024 г.; Протокол №2 – 12.01.2024 г.; Протокол №3 – 23.01.2024 г.; Протокол №4 – 24.01.2024 г.; Протокол №5 – 30.01.2024 г.; Протокол №6 – 27.02.2024 г.; Протокол №7 – 02.04.2024 г.; Протокол №8 – 21-22.04.2024 г.; Протокол №9 – 14.05.2024 г.; Протокол №10 – 04.06.2024 г.

2023 година

Протокол №1 – 24.01.2023 г.; Протокол №2 – 09.02.2023 г.; Протокол №3 – 07.03.2023 г.; Протокол №4 – 03.04.2023 г.; Протокол №5 – 02.05.2023 г.; Протокол №6 – 10.05.2023 г.; Протокол №7 – 22.05.2023 г.; Протокол №8 – 20.06.2023 г.; Протокол №9 – 11.07.2023 г.; Протокол №10 – 16.08.2023 г.

2022 година

Протокол №1 – 13.01.2022 г.; Протокол №2 – 25.01.2022 г.; Протокол №3 – 23.02.2022 г.; Протокол №4 – 22.03.2022 г.; Протокол №5 – 26.04.2022 г.; Протокол №6 – 23.05.2022 г.; Протокол №7 – 14.06.2022 г.; Протокол №8 – 21.06.2022 г.; Протокол №9 – 12.07.2022 г.; Протокол №10 – 14.07.2022 г.; Протокол №11 – 04.10.2022 г.; Протокол №12 – 18.10.2022 г.; Протокол №13 – 01.11.2022 г.; Протокол №14 – 06.12.2022 г.; Протокол №15 – 20.12.2022 г.