Публична леция на д-р Нергис Имамоглу

На 20 февруари 2024 г., вторник, от 16:00 ч. Институтът за исторически изследвания – БАН
в рамките на Националната научна програма
„Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“
,
финансирана от Министерство на образованието и науката

организира

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ

на д-р Нергис Имамоглу на тема
„Политиката на османизъм и идентичностни нагласи сред българите през XIX век“

Лекцията се проведе в хибриден формат – в заседателната зала на Института за исторически изследвания към БАН (бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 3, ст. 303 и виртуално чрез платформа Zoom – виж пълен запис.