Българската външна политика в Близкия изток след края на Студената война

Лектор: доц. д-р Надя Филипова 24 септември, 16.00 часа, Институт за исторически изследвания – БАН, 1 етаж, Големия салон За десетилетие след края на Студената война България променя своята външнополитическа ориентация и се придвижва към включване в структурите на доскорошните врагове – НАТО и Европейския съюз. Тази промяна се извършва в условията на преход от … Продължение

Научен семинар на тема „Миграцията и културноисторическото наследство“

На 25 септември 2019 г. в Заседателната зала на Дома на учения в София ще се проведе научен семинар на тема „Миграцията и културноисторическото наследство“. Форумът е в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерството на образованието и науката. Той се организира от Института за исторически изследвания … Продължение

Международната научна конференция „БЪЛГАРИЯ И УКРАЙНА В ИСТОРИЯТА НА ЕВРОПА“

На 18 и 19 юни 2018 г. в Големия салон на БАН и в Централния военен клуб се проведе международната научна конференция „БЪЛГАРИЯ И УКРАЙНА В ИСТОРИЯТА НА ЕВРОПА“.
Научният форум бе организиран от Института за исторически изследвания на БАН с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката и със съдействието на украински държавни и научни институции по повод 100-годишнината от установяването дипломатически отношения между България и Украйна.