• Институт за исторически изследвания към БАН
  • Становище на историци относно политиката на България по еврейския въпрос в годините на Втората световна война
    Политиката на България по еврейския въпрос в годините на Втората световна война Несъмнено геноцидът над еврейското население през Втората световна война е една от най-ужасяващите страници в съвременната история на човечеството. Напълно оправдано е изследването на тези страшни събития, известни с термина Холокост, да продължава да предизвиква интереса както на научните среди, така и на широката ...
  • Семинар „Актуални проблеми на българската история и историография“
    На 21 март 2023 г.,  вторник, от 15:00 ч. Институтът за исторически изследвания – БАН в рамките на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, финансирана от Министерство на образованието и науката организира П У Б Л И Ч Н А  Л Е К Ц И Я на доц. д-р Алека Стрезова на тема „Българските дипломати (1879–1918 г.)“ Лекцията ще се проведе ...