• Институт за исторически изследвания към БАН
  • Семинар „Актуални проблеми на историята и историографията“ На 6 юли 2021 г.,  вторник, от 16:30 ч. Институтът за исторически изследвания – БАН в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство,национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерство на образованието и науката организира публична лекция на проф. д-р Йорданка Гешева на тема „Фамилия барони и графовете Пеячевич в паметта на поколенията (XVIII–XX век)“. Лекцията се проведе виртуално чрез платформа Zoom. Виж ...
  • Семинар „Актуални проблеми на историята и историографията“ – 29.06.2021 г. На 29 юни 2021 г.,  Институтът за исторически изследвания – БАН в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерство на образованието и науката организира публична лекция на доц. д-р Надя Филипова на тема „Трудови миграции на български специалисти в Либия в годините на Студената война“. Лекцията се проведе виртуално чрез платформа Zoom. Виж видеозапис на ...