• Институт за исторически изследвания към БАН
  • Становище на български историци по въпроса: Имало ли е фашистки режим в България?
    Характеристики на фашисткия политически модел Съвременната историческа, социологическа и политологическа наука (Хуан Линц, Стенли Пейн, Джорджо Ейнауди, Роджър Грифин, Робърт Пакстън и др.) е в консенсус по отношение на основните белези на фашизма и неговата същност. Фашизмът е обобщаващо понятие за крайно десен политически феномен. Към него, с известна условност и приближение може да се прибави и ...
  • Представяне на сборник „История, памет, промяна“ в чест на проф. Ангел Димитров
    Сборник „История, памет, промяна“ в чест на проф. Ангел Димитров ще бъде представен на 29 ноември (вторник) от 17:30 ч. в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките. Книгата е събрала студии и статии на представители на различни поколения изследователи. Основното ядро текстове са посветени на проблеми на възрожденската епоха и на широкото ...