• Институт за исторически изследвания към БАН
  • НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 150 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА ЕКЗАРХИЯ Научна конференция, посветена на 150-годишнината от учредяването на Българската екзархия ще се проведе на 29 октомври 2020 г. (четвъртък) от 9:15 ч. в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ (пл. „Св. Неделя“ № 19) и от 14:00 ч. в БАН – зала „Проф. Марин Дринов“ (ул. „15 ноември“ № 1). Организатори на форума са: Институтът ...
  • Резултати от проведен конкурс за работно място На 17 Септември 2020 г., в изпълнение на Заповед на Директора на ИИстИ-БАН № 59 от 15 Септември 2020 г., се проведе събеседване с кандидатите, подали документи за  участие в обявения конкурс за заемане на длъжността „секретар“ на пълно работно време. Комисията по конкурса беше в състав: председател доц. д-р Благовест Нягулов – зам.-директор и членове ...