• Институт за исторически изследвания към БАН
  • Скръбна вест На 19 февруари  2020 г. почина проф. д.и.н. Стефан Дойнов. Поклон пред светлата му памет! Опелото ще се състои на 22 февруари 2020 г. (събота) от 12:30 ч. в църквата „Св. София“.
  • Семинар „Актуални проблеми на историята и историографията“ Общоинститутският семинар „Актуални проблеми на историята и историографията“ при Институтът за исторически изследвания – БАН организира Л Е К Ц И Я На проф. Георги Минчев на тема: „Историографски митове около „Босненската църква““ Проф. Г. Минчев от Университета в Лодз, Полша, е възпитаник на СУ „Св. Климент Охридски“. Основните му интереси са в областта на литургиката, средновековната агиография и ...