• Институт за исторически изследвания към БАН
  • Заключителна кръгла маса На 1 юли 2020 г. при спазване на всички санитарни изисквания в Института за исторически изследвания се състоя  Заключителна кръгла маса със задочно международно участие: „Войните на ХХ век – нови подходи, нови интерпретации, нови митове – поглед от ХХІ век“ Тя е част от проекта на Института за Исторически изследвания и Института по славяноведение, финансиран от Фонд „Научни изследвания ...
  • Публична лекция „Освобождение vs окупация: метаморфозите на един мит“ Институтът за исторически изследвания – БАН в рамките на проекта „Русия, България, Балканите. Проблеми на мира и войната ХVІІІ-ХХІ в. (митове и действителност)“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ и на Семинара на Института „Актуални проблеми на историята и историографията“ организира ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ на доц. д-р Петя Димитрова от Института за исторически изследвания –БАН на тема: „Освобождение vs окупация: ...