• Институт за исторически изследвания към БАН
  • Кръгла маса „Международни отношения и геополитика: исторически и съвременни перспективи“ На 25 ноември се проведе онлайн кръгла маса „Международни отношения и геополитика: исторически и съвременни перспективи“. Научният форум бе организиран от Секция „Съвременна история и геополитика“ на Института за исторически изследвания към БАН. Участие с доклади взеха: гл. ас. д-р Войн Божинов – „Монархическият институт в Княжество България, според разбиранията на Сергей Лукианов“; доц. д-р Христо Милков ...
  • СЕМИНАР „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ИСТОРИЯТА И ИСТОРИОГРАФИЯТА“ На 16 ноември 2021 г. от 16:30 ч. Институтът за исторически изследвания – БАН в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерство на образованието и науката организира ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ на проф. д-р Росица Стоянова на тема „Държавата срещу „буржоазната филантропия“ (1944–1952 г.)“ Лекцията се проведе виртуално чрез платформа Zoom: виж пълен запис от лекцията