• Институт за исторически изследвания към БАН
  • Семинар „Актуални проблеми на историята и историографията“ Общоинститутският семинар „Актуални проблеми на историята и историографията“ при Институтът за исторически изследвания – БАН организира Л Е К Ц И Я На проф. Георги Минчев на тема: „Историографски митове около „Босненската църква““ Проф. Г. Минчев от Университета в Лодз, Полша, е възпитаник на СУ „Св. Климент Охридски“. Основните му интереси са в областта на литургиката, средновековната агиография и ...
  • Дарение за чуждестранни библиотеки Във връзка с инициативата за дарение на книги по повод изминалата 150-годишнина на БАН, на 30 януари т. г. Институтът за исторически изследвания дари научна литература за библиотеките на чуждестранни научни организации с интереси към историческата българистика и балканистика. Книгите ще бъдат изпратени в чужбина от Централната библиотека на БАН.