• Институт за исторически изследвания към БАН
  • Лекция „Идеология и градска среда в социалистическа София“ Институтът за исторически изследвания при БАН организира публична лекция на ас. д-р Ирина Якимова на тема: „Идеология и градска среда в социалистическа София“. Тя се провежда в рамките на цикъла „Историята през погледа на младите учени от ИИстИ-БАН“ посветен на 150-та годишнина на Българската академия на науките. Лекцията ще се проведе на 5 декември 2019 г. от ...
  • Международна научна конференция „Наука и образование в средновековна България“ На 2 и 3 декември 2019 г. в Големия салон на Института за исторически изследвания – БАН (бул. „Шипченски проход” № 52, бл. 17) се проведе научна конференция „Наука и образование в средновековна България“.Форумът бе организиран от Института за исторически изследвания (Секция „Средновековна история”) и бе посветен на 150-годишнината на Българската академия на науките. Виж програма ...