• Институт за исторически изследвания към БАН
  • Конкурс за свободно работно място Институтът за исторически изследвания – БАН обявява конкурс за заемане на длъжността „секретар“ на пълно работно време. Кандидатите трябва да притежават съответно или подходящо за длъжността образование и/или най-малко 2 години професионален опит, компютърна грамотност (работа с  интернет  и с основните продукти на Microsoft Office за текстообработка и електронни таблици – MS Word и MS ...
  • Заключителна кръгла маса На 1 юли 2020 г. при спазване на всички санитарни изисквания в Института за исторически изследвания се състоя  Заключителна кръгла маса със задочно международно участие: „Войните на ХХ век – нови подходи, нови интерпретации, нови митове – поглед от ХХІ век“ Тя е част от проекта на Института за Исторически изследвания и Института по славяноведение, финансиран от Фонд „Научни изследвания ...