• Институт за исторически изследвания към БАН
  • Международна научна онлайн конференция – XХ Кирило-Методиевски четения Харковски национален университет „В. Н. Каразин“ Център по българистика и балкански изследвания „Марин Дринов“ Исторически факултет Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ Исторически факултет Национална академия на науките на Украйна Институт за изкуствознание, фолклористика и етнология „М. Т. Рилский“ Институт за история на Украйна Българска академия на науките Институт за исторически изследвания Комисия на историците на Украйна и България провеждат на 26-27 май ...
  • Кръгла маса „Българското управление във Вардарска Македония“ МАКЕДОНСКИ НАУЧЕН ИНСТИТУТ И ИНСТИТУТ ЗА ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – БАН  ОРГАНИЗИРАТ НА 19 АПРИЛ (ПОНЕДЕЛНИК) 2021 г. от 14:00 ч.   КРЪГЛА МАСА  НА ТЕМА „БЪЛГАРСКОТО УПРАВЛЕНИЕ ВЪВ ВАРДАРСКА МАКЕДОНИЯ (1941–1944)“   Заседанията ще се проведат неприсъствено. Времето за представяне на доклади е до 15 мин. Срок за подаване на заявки – до 12 април 2021 г. От Организационния комитет