• Институт за исторически изследвания към БАН
  • Кръгла маса „Кризи и предизвикателства в Източна Европа 60-те 90-те години на XX в.“
    Институтът за исторически изследвания – БАН в рамките на съвместния проект с Историческия институт на САН„Срещи България-Словакия“: социални, икономически и политически трансформации, интеграционни предизвикателства (XIX-XXI в.) организира на 26 май 2022 г. (четвъртък) от 15:00 ч. в Заседателната зала на 3 ет. в Института за исторически изследвания кръгла маса на тема: „Кризи и предизвикателства в Източна Европа 60-те ...
  • Скръбна вест
    Доц. д-р Олга Тодорова Тодорова (13.05.1957 – 9.05.2022) Преждевременно ни напусна забележителен учен историк, изследовател на забравени и пренебрегвани теми не само в историята на българите под османска власт, но и в османистиката като цяло. Изследовател, чиито трудове бяха посрещани с интерес както в родната историография, така и в чужбина. Монографиите ѝ „Православната църква и българите. XV-XVIII век“, ...