• Институт за исторически изследвания към БАН
  • Отдаване на помещение под наем Институт за исторически изследвания  – БАН обявява за отдаване под наем стая с площ от 14 кв. м. Препоръчителна минимална цена 5 евро на кв. м. в равностойността в лева. Оферти ще се приемат в седемдневен срок считано от 07.07.2020 г. от 10:00 до 16:00 ч. в стая №319 на адрес: бул. „Шипченски проход“ №52, ...
  • Заключителна кръгла маса На 1 юли 2020 г. при спазване на всички санитарни изисквания в Института за исторически изследвания се състоя  Заключителна кръгла маса със задочно международно участие: „Войните на ХХ век – нови подходи, нови интерпретации, нови митове – поглед от ХХІ век“ Тя е част от проекта на Института за Исторически изследвания и Института по славяноведение, финансиран от Фонд „Научни изследвания ...