• Институт за исторически изследвания към БАН
  • Уъркшоп „Войната и нейното ехо в живота на османската провинция (ХV-ХVІІІ век)“
    На 30 ноември 2023 г. в Заседателната зала (ет. 3) на Института за исторически изследвания от 10 часа ще се състои уъркшоп в рамките на проекта: Войната и нейното ехо в живота на османската провинция (ХV-ХVІІІ век). ПРОГРАМА 10 часа Официално откриване на заседанията от проф. д-р Даниел Вачков – Директор на Института за исторически изследвания при ...
  • Представяне на документалния сборник„Марин Дринов. Писма телеграми, докладни записки 1859 – 1905 г.“
    На 21 ноември 2023 г. в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките бе презентиран документалния сборник „Марин Дринов. Писма телеграми, докладни записки 1859 – 1905 г.“ Изданието бе представено от проф. д.и.н. Теодоричка Готовска – Хенце. За първи път е събрана възможно най-пълната и представителна колекция от личната, обществената и служебната кореспонденция на ...