• Институт за исторически изследвания към БАН
  • Международна научна конференция „Чуждестранната хуманитаристика за България и българите“
    Уважаеми колеги, Институтът за исторически изследвания при Българската академия на науките Ви кани да вземете участие в международна научна конференция „Чуждестранната хуманитаристика за България и българите“, която ще се проведе в София на 12–13 ноември 2024 г. Подробна информация и формуляр за желаещите да вземат участие можете да откриете на страницата на програмата „Развитие и ...
  • Публична лекция на проф. д.и.н. Иван Билярски
    СЕМИНАР „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ И ИСТОРИОГРАФИЯ“ На 14 май 2024 г. в Института за исторически изследвания, в рамките на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, финансирана от Министерство на образованието и науката, ДО01-205/13.09.2022 г. се състоя публична лекция на проф. д.ист.н. Иван Билярски на тема „Средновековното българско право“ Лекцията се проведе в ...