Среща с учени от Центъра за източноевропейски изследвания към Варшавски университет

От 10 до 13 април Институтът за исторически изследвания беше домакин на делегация от Центъра за източноевропейски изследвания към Варшавски университет (проф. д-р Хелена Красовска, д-р Давид Колбая, Диана Брутян) и сътрудници на Центъра – проф. д-р Рустис Камунтавичюс (Университет Витаутас Магнус, Литва) и дин Роман Чмелик (директор на Лвовския исторически музей, Украйна). Работното посещение … Продължение

Национална научна конференция „България, Европа и светът: традиции и трансформации“

На 24 и 25 април 2024 година в Института за исторически изследвания ще се проведе национална научна конференция на тема „България, Европа и светът: традиции и трансформации“. Форумът се провежда в рамките на Националната програма „Млади учени и постдокторанти-2“ (РМС 206/07.04.22), изпълнявана в Института за исторически изследвания при Българската академия на науките. Програмата на конференцията … Продължение

Научна конференция „Текст и исторически контекст“

На 29 и 30 март 2024 г. секция „Средновековна история“ при Института за исторически изследвания – БАН организира научна конференция на тема: „Текст и исторически контекст“. Форумът е в чест на 70-годишнината на проф. д.и.н. Илия Илиев и се състоя в сградата на ИИстИ (бул. „Шипченски проход“52, бл. 17, Голям и Малък салон, ет. 1). … Продължение

СЕМИНАР „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ И ИСТОРИОГРАФИЯ“

На 20 февруари 2024 г., вторник, от 16:00 ч. Институтът за исторически изследвания – БАН в рамките на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, финансирана от Министерство на образованието и науката организира ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ на д-р Нергис Имамоглу на тема „Политиката на османизъм и идентичностни нагласи сред българите през XIX век“ Лекцията … Продължение

Международен семинар „Богомилството на Изток и Запад“

В Конферентната зала в Ректората се проведе стартов международен семинар „Богомилството на Изток и Запад“. С него официално се откриват дейностите по научноизследователския проект „Богомилството в историята и в наши дни“, разработен от екип към Центъра за изследване на религиите в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в партньорство с Института за исторически изследвания при Българската … Продължение

Публична лекция на д-р Нергис Имамоглу

СЕМИНАР „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ И ИСТОРИОГРАФИЯ“ На  6 февруари 2024 г., вторник, от 15:00 ч. Институтът за исторически изследвания – БАН в рамките на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, финансирана от Министерство на образованието и науката се състоя  ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ на д-р Нергис Имамоглу на тема „Културни граници … Продължение

Публична лекция на д-р Нергис Имамоглу

СЕМИНАР „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ И ИСТОРИОГРАФИЯ“ На 30 януари 2024 г., вторник, от 15:30 ч.  в Института за исторически изследвания – БАН в рамките на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, финансирана от Министерство на образованието и науката бе организирана ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ на д-р Нергис Имамоглу на тема: „Балканите през … Продължение

Публична лекция на проф. д-р Пенка Данова

На 12 декември 2023 г. в рамките на Общоинститутския семинар „Актуални проблеми на историята и историографията“, организиран от Института за исторически изследвания – БАН, се проведе лекция на проф. д-р Пенка Данова на тема: „Българското средновековие в италиански исторически съчинения (ХІV-ХVІІ век)“. Д-р Пенка Данова бе избрана за професор в Института за исторически изследвания – … Продължение

Семинар „Актуални проблеми на българската история и историография“

На 5 декември 2023 г., Институтът за исторически изследвания – БАН, в рамките на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, финансирана от Министерство на образованието и науката организира П У Б Л И Ч Н А  Л Е К Ц И Я на ас. д-р Александър Златанов на тема „Полската емиграция по българските … Продължение

Уъркшоп „Войната и нейното ехо в живота на османската провинция (ХV-ХVІІІ век)“

На 30 ноември 2023 г. в Заседателната зала на Института за исторически изследвания се проведе уъркшоп в рамките на проекта: Войната и нейното ехо в живота на османската провинция (ХV-ХVІІІ век). ПРОГРАМА 10 часа Официално откриване на заседанията от проф. д-р Даниел Вачков – Директор на Института за исторически изследвания при БАН Първо заседание Председател: … Продължение