Конференция „Деветнадесетомайският преврат от 1934 г. и българските националноосвободителни движения“

Уважаеми колеги, Представяме на вашето внимание програмата на научната конференция „Деветнадесетомайският преврат от 1934 г. и българските националноосвободителни движения“., организирана от секция „История на българския национален въпрос“ на Института за исторически изследвания при Българска академия на науките и проведена на 26 юни 2024 г. в Заседателната зала на Института.

Международна научна конференция „Чуждестранната хуманитаристика за България и българите“

Уважаеми колеги, Институтът за исторически изследвания при Българската академия на науките Ви кани да вземете участие в международна научна конференция „Чуждестранната хуманитаристика за България и българите“, която ще се проведе в София на 12–13 ноември 2024 г. Подробна информация и формуляр за желаещите да вземат участие можете да откриете на страницата на програмата „Развитие и … Продължение

Публична лекция на проф. д.и.н. Иван Билярски

СЕМИНАР „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ И ИСТОРИОГРАФИЯ“ На 14 май 2024 г. в Института за исторически изследвания, в рамките на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, финансирана от Министерство на образованието и науката, ДО01-205/13.09.2022 г. се състоя публична лекция на проф. д.ист.н. Иван Билярски на тема „Средновековното българско право“ Лекцията се … Продължение

Pаботна среща по проект

На 8 май 2024 г. в секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време“ на Института за исторически изследвания при Българската академия на науките се състоя работна среща по проекта „Малцинства и малцинствени групи: предизвикателства и адаптация в рамките на международната система (IXX-XXI в.)“ – проект на Института за исторически изследвания … Продължение

Публична лекция на проф. д-р Илияна Марчева

СЕМИНАР „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ И ИСТОРИОГРАФИЯ“ На 30 април 2024 г. Институтът за исторически изследвания – БАН в рамките на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, финансирана от Министерство на образованието и науката, ДО01-205/13.09.2022 г. организира публична лекция на проф. д-р Илияна Марчева на тема „БАН и развитието на българистиката … Продължение

Национална научна конференция „България, Европа и светът: традиции и трансформации“

На 24 и 25 април 2024 година в Института за исторически изследвания се проведе национална научна конференция на тема „България, Европа и светът: традиции и трансформации“. Форумът бе организиран в рамките на Националната програма „Млади учени и постдокторанти-2“ (РМС 206/07.04.22), изпълнявана в Института за исторически изследвания при Българската академия на науките. Виж Програма на конференцията.

Кръгла маса „Социално-икономически и екологически проблеми в България и Словакия през ХХ век“

Кръгла маса „Социално-икономически и екологически проблеми в България и Словакия през ХХ век“ между учени от Института за исторически изследвания – БАН и Института за история – САН Провежда се в рамките на проект ГС-САН № IC-SK/05/2023-2024, Нация – адаптация – интеграция. Социално-икономически и екологични проблеми в България и Словакия (XX–XXI век) / Nation- Adaptation – Integration. Socio-economic and Environmental … Продължение

Публична лекция на проф. д.и.н. Ани Данчева-Василева

Асоциацията на византинистите и медиевистите в България и Институтът за исторически изследвания при БАН Ви канят на публична лекция, изнесена от проф. дин Ани Данчева-Василева на тема: „Две метрополии, два религиозни центъра – Филипопол-Пловдив-Сердика-Средец IV-ХIV в.“. Лекцията се организира в чест на 80-годишнината на проф. Ани Данчева-Василева и ще се проведе на 26 април 2024 г. … Продължение

Среща с учени от Центъра за източноевропейски изследвания към Варшавски университет

От 10 до 13 април Институтът за исторически изследвания беше домакин на делегация от Центъра за източноевропейски изследвания към Варшавски университет (проф. д-р Хелена Красовска, д-р Давид Колбая, Диана Брутян) и сътрудници на Центъра – проф. д-р Рустис Камунтавичюс (Университет Витаутас Магнус, Литва) и дин Роман Чмелик (директор на Лвовския исторически музей, Украйна). Работното посещение … Продължение

Научна конференция „Текст и исторически контекст“

На 29 и 30 март 2024 г. секция „Средновековна история“ при Института за исторически изследвания – БАН организира научна конференция на тема: „Текст и исторически контекст“. Форумът е в чест на 70-годишнината на проф. д.и.н. Илия Илиев и се състоя в сградата на ИИстИ (бул. „Шипченски проход“52, бл. 17, Голям и Малък салон, ет. 1). … Продължение