Международна Кръгла маса „Исторически перспективи на интеграцията в Централна и Югоизточна Европа“ / “Historical Perspectives оn Integration in Central and Southeast Europe”

На 3 октомври 2023 г. в Института за история при Изследователския център за хуманитаристика в Будапеща (IH–RCH / HUN–REN) (Tóth Kálmán str. 4, ет. 7, Заседателна зала) се проведе двустранна унгарско-българска кръгла маса „Исторически перспективи на интеграцията в Централна и Югоизточна Европа“. Тя бе организирана от Българо-унгарската историческа комисия в рамките на международния научен проект „Интеграция и дезинтеграция в … Продължение

Презентация на д-р Фабио Бего

На 10 октомври 2023 г. Институтът за исторически изследвания – БАН организира презентация на д-р Фабио Бего, специализант на ИИстИ от първия етап на конкурса за млади учени българисти от чужбина в изпълнение на програмата, на тема „’В кожата на Бисмарк’: Югославия и албанско-българските отношения след Голямата война“   Събитието се проведе в хибриден формат – … Продължение

Национална научна конференция „Традиции и модерност: българското общество през „дългия XIX век“.

На 5 и 6 октомври 2023 г. в Института за исторически изследвания при Българската академия на науките се проведе национална научна конференция „Традиции и модерност: българското общество през „дългия XIX век“. Научният форум бе организиран в рамките на проект „Проблеми на модернизацията на българското общество през „дългия XIX век“ и представлява съвместна инициатива на учени от … Продължение

Представяне на двутомния колективен труд „История на Кюстендил“

Nа 27 септември 2023 г. в зала „Проф. Марин Дринов“ (Голям салон на БАН) Институтът за исторически изследвания при Българска академия на науките представи двутомния колективен труд „История на Кюстендил“, който е съвместен проект на института и Община Кюстендил и е плод на успешното им партньорство. Трудът обединява авторските усилия на учени от Института за … Продължение

Публична лекция „Въздействието на парижката мирна конференция върху изграждането на албанската и българската национална държава: транснационален и деколониален подход“

СЕМИНАР „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ И ИСТОРИОГРАФИЯ“ На 19 септември 2023 г., Институтът за исторически изследвания – БАН в рамките на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, финансирана от Министерство на образованието и науката, организира публична лекция на д-р Фабио Бего, специализант на ИИстИ от първия етап на конкурса за млади учени … Продължение

186-години от рождението на Васил Левски

На 18 юли 2023 г. представителите на Демократичния съюз на българите в Румъния („Братство“) – Лука Велчов (председател) и Любомир Николов (секретар) отбелязаха 186-годишнината от рождението на Апостола на българската свобода Васил Левски в румънската столица Букурещ. Бяха положени цветя пред паметната плоча, отбелязваща Общото събрание на Българския централен революционен комитет (БРЦК) през 1872 г., … Продължение

Публична лекция „Измеренията на американската публична дипломация в България след края на Студената война“

СЕМИНАР „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ И ИСТОРИОГРАФИЯ“ На 20 юни 2023 г., вторник, от 14:00 ч. Институтът за исторически изследвания – БАН в рамките на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, финансирана от Министерство на образованието и науката организира П У Б Л И Ч Н А  Л Е К Ц … Продължение

Kръгла маса „Как се пише за социализма след социализма? Словашки и български отговори върху социално-икономическата история през периода 1944–1989 г.“

На 30 май 2023 г., Институтът за исторически изследвания – БАН съвместно с Института за история – САН организира българо-словашка кръгла маса на тема „Как се пише за социализма след социализма? Словашки и български отговори върху социално-икономическата история през периода 1944–1989 г.“ Участваха проф. Лудовит Халон, проф. Роман Холец и доц. Мирослав Собол, които изнесоха лекция на тема „Economic … Продължение

Декларация в подкрепа на исканията на колегите от Държавна агенция „Архиви“

Общото събрание на учените в Института за исторически изследвания при Българската академия на науките подкрепя справедливите искания на колегите от ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „АРХИВИ“ за достойно заплащане на техния труд. Той е нужен на обществото и на бъдещите поколения за съхраняване на паметта и националната ни идентичност, но се оказва обезценен на фона на нарастващата инфлация … Продължение

Международна конференция „Историческата българистика извън България: състояние и перспективи“

На 19 май 2023 г. в сградата на Българска академия на науките, зала „Иван Евстр. Гешов“ се проведе международна конференция на тема „Историческата българистика извън България: състояние и перспективи“. Тя е поредният научен форум, организиран от Съвета за чуждестранна българистика при УС на БАН и е посветена на Деня на светите братя Кирил и Методий, … Продължение