Aleksandar Grebenarov

Assoc. Prof. Aleksandar Grebenarov, PhD

Contact

e-mail: greben(at)abv(dot)bg

Research organization

Institute for Historical Studies – Bulgarian Academy of Science, section “History of the Bulgarian National Issue”

Academic positions

Head of section “History of the Bulgarian National Issue” (until 2019)

Main research area

History of Bulgarian lands (19. – 21. century)

Additional research areas

History of Macedonia, Thrace and the Western Outlands, national liberation movement, diplomacy, wars, ethnic demography, Bulgarian cultural and historic heritage

International collaborations

Cooperation with historians from Republic of Russia, Republic of Poland, Republic of Hungary, Republic of North Macedonia

Membership in academic organizations

Chairman of the Macedonian Scientific institute (2014–2020)

Selected publications:

Ал. Гребенаров. Евтим Спространов за демографската картина в Западна Македония през 1918 година. – Етнолог, № 9, Скопjе, 2000, 82–91. ISSN 1409-6404

Ал. Гребенаров. Етнографски музейни предмети, подарени от Македонския научен институт в София на Н. Р. Македония. – Bulgarian Ethnology, 2003, № 2–3, 192–210. ISSN 1310–5213.

Ал. Гребенаров. Легални националноосвободителни организации на македонските българи. – В: Националноосвободителното движение на македонските и тракийските българи 1878–1944. Т. 4, С., 2003. ISBN 954-8187-61-2.

Ал. Гребенаров. Алманах на българските национални движения след 1878 г. S., 2005, author of 62 articles and editor – 640 p.Marin Drinov” Academic Publishing House”. ISBN 978-954-2903-14-7.

Ал. Гребенаров. Легални и тайни организации на македонските бежанци в България (1918–1947). S., 2006, 496 с. Macedonian Scentific Institute. ISBN 954-8187-73-6; 978-954-8187-73-2.

Ал. Гребенаров. Опити за реализиране на българския национален идеал. – В търсене на националния идеал 1878–1913, 41–47. РИМ – Благоевград, 2009. ISNN 978-954-400-166-7.

Ал. Гребенаров. Македонският научен институт (1923–2009). Документален летопис. S., 2009, 574 p. Macedonian Scentific Institute. ISBN 978-954-91061-5-2.

Ал. Гребенаров. Екзарх Йосиф I и Евтим Спространов – двама радетели на българщината в Македония. – В: Sine ira et studio: изследвания в памет на проф. Зина Маркова S., 2010, 114–120. ISBN 978-954-322-344-2.

Ал. Гребенаров. Пълнолетието на Р Македония и проблемите ѝ с България – Macedonian Review, 2010, № 3, 7–13. ISSN 0861-2277.

Ал. Гребенаров. Македонският научен институт (София) – 85 години духовен център на българите от Македония. – В: Културно-историческо наследство на София. Проблеми и перспективи. Сердика–Средец–София. Т. 5. С., 2010, 197–204. ISBN 978-954-91061-5-2.

Ал. Гребенаров. Документи и материали за Македония. Част I. Секретни дипломатически документи в навечерието на българското участие във Втората световна война. – Macedonian Review, 2011, № 3, 143–154. ISSN 0861-2277.

Българското управление във Вардарска Македония (1941–1944). Документален сборник. Архивите говорят. Т. 63. Ал. Гребенаров – author and editor. С., 2011, 512 p. Archives State Agency. ISBN978-954-9800-91-3.

Ал. Гребенаров. Българското управление във Вардарска Македония (1941–1944) – за минали и настоящи проблеми. – В: Националното обединение на България 1940–1944 г. Сборник доклади от националната научна конференция, Благоевград, 14–15 април 2011 г. С., 2012, author and editor, с. 55–67. Macedonian Scentific Institute. ISBN 978-954-8187-86-2.

Ал. Гребенаров. Албум Програмни документи, материали и дейци на българското националноосвободително движение след 1878 г. Аuthor and editor. С, 2014. Institute for Historical Studies. ISBN 978-954-2903-13-0.

Ал. Гребенаров. Бежанците от Вардарска и Егейска Македония. – Бежанците в България и техните легалн организация. История на България 1918–1944. Т. 9, С. 2012, 498– 505. Institute for Historical Studies. ISBN 978-954-2903-08-6.

Ал. Гребенаров. 110 години от Илинденско-Преображенското въстание – за общото и различното. – В: 110 години от Илинденско-Преображенското въстание и българската национална идея от Сан Стефано до Букурещ (1873–1913). S., 2014, author (33–40) and editor – 720 p. Macedonian Scentific Institute. ISBN 978-954-2903-11-6.

Ал. Гребенаров. Македония 1913 г. – войни, въстания и международни договори. Етноде­мографски статистики. – В: 100 години от Охридско-Дебърското въстание. Institute for Historical Studies. София, 2014, author (19–29) and editor – 312 p. Institute for Historical Studies. ISBN 978-954-2903-14-7; Al. Grebenarov. Maqedonia në vitin 1913 – luftëra, kryengritje dhe traktate ndërkombëtare. Statistika etnodemografike. – Në: Kryengritja e Shtatorit dhe Lufta e Petrinjës 1913 (Përmbledhje kumtesash nga Konferenca Shkencore e mbajtur në 27–28 shtator 2013). Shoqata e Historianëve Shqiptarë në Maqe­doni – dega Struga, Komuna e Strugës. Struga, 2015, 175–185. ISBN 978-608-207-157-2.

Ал. Гребенаров. Емануил Попдимитров – учредител на Научния институт „Западни покрайнини“. – Macedonian Review, 2015, № 4, 107–114. ISSN 0861-2277.

Ал. Гребенаров. Предговор и статия: – В: 100 години от Балканските войни – дипломация и политика, равносметка и статистика. – В: 100 години от Балканските войни. Международна научна конференция, 11 ноември 2013, София. S., 2015, author p. 5–8, с. 21–31 and editor; Al. Grebenarov. „Introduction”, „100th Anniversary of the Balkan Wars – diplomacy and politics, striking balance and statistics”. – 100th Anniversary of the Balkan Wars. International Scientific Conference, November 11, 2013, Sofia, 2015, p. 344–347, p. 359–369. Institute for Historical Studies. ISBN 978-954-2903-17-8.

Ал. Гребенаров. Сборник „Нови извори и документи за Балканските войни”. S., 2015. 508 p. Editor. Institute for Historical Studies. ISBN  918-954-18-15.

Ал. Гребенаров Село Смилево, Битолско в националнореволюционното движение, София, 2015, author, 5–8. Institute for Historical Studies. ISBN 978-954-2903-19-2.

Ал. Гребенаров. Любомир Милетич и Христо Силянов за освободителните борби на Македония. В: – Сборник с доклади от Международна научна конференция „Освободителните борби на Македония от Източната криза до Балканските войни”, организирана от БАН и МАНУ, посветена на 112-ата годишнина от Илинденско-Преображенското въстатие. Битоля, Р. Македония, 24 юли 2015. С., 2016, 202–211. BAS. ISBN 978-954-322-864-5.

Ал. Гребенаров. Документален сборник „Българите и Голямата война”. Editor. S., 2016, 70–157. Institute for Historical Studies. ISBN: 978-954-617-054-5.

Ал. Гребенаров. Истината за българите от Поморавието и Понишавието. Genealogia, 2016, бр. 1–2, 332–334. ISSN 0861-9573.

Ал. Гребенаров. Документален сборник „Освобождението на българи от Вардарска Македония – военнопленници от бившата югославска армия през Втората световна война”, С., 2016, 500 p. Editor. Institute for Historical Studies. ISBN 978-954-2903-25-3.

Ал. Гребенаров. Първата световна война на Балканите и встъпването на България в нея (1914–1915). Сборник доклади от международната научна конференция. София, Видин, Кюстендил, Кърджали, 13–16 октомври 2015. С., 2017. Author „Introduction” (5–8) and editor 468 p. Institute for Historical Studies. ISBN 978-954-2903-28-4.

Ал. Гребенаров. Памет за председателите на Македонския научен институт. – Македонски преглед, 2017, № 2, 7–10; Al. Grebenarov. Memory of the Presidents of the Macedonian Scientific Institute. – Macedonian Review, 2, 2017, № 2, 11–13. ISSN 0861-2277.

Ал. Гребенаров. Парижката мирна конференция и „смъртникът“ от Ньой (1919). Македонски преглед, 2, Македонски научен институт, 2019, 5–12, ISSN:0861-2277. Al. Grebenarov. Paris Peace Conference and the “Corpse“ from Neuilly (1919). Macedonian Review, 2, Macedonian Scientific Institute, 2019, 13–20. ISSN:0861-2277.