Научен състав

проф. д. и. н. Иван БИЛЯРСКИ
проф. д. и. н. Манчо ВЕКОВ
проф. д. и. н. Илия ИЛИЕВ
проф. д. и. н. Пенка ПЕЙКОВСКА
проф. д. и. н. Петър СТОЯНОВИЧ
проф. д-р Даниел ВАЧКОВ
проф. д-р Йорданка ГЕШЕВА
проф. д-р Теодоричка ГОТОВСКА–ХЕНЦЕ
проф. д-р Илияна МАРЧЕВА-АТАНАСОВА
проф. д-р Стефка ПЪРВЕВА
проф. д-р Росица СТОЯНОВА
доц. д-р Виолина АТАНАСОВА
доц. д-р Пламен БОЖИНОВ
доц. д-р Веселина ВАЧКОВА
доц. д-р Чавдар ВЕТОВ
доц. д-р Георги ГЕОРГИЕВ
доц. д-р Сашка ГЕОРГИЕВА
доц. д-р Александър ГРЕБЕНАРОВ
доц. д-р Пенка ДАНОВА
доц. д-р Петя ДИМИТРОВА
доц. д-р Владимир ЗЛАТАРСКИ
доц. д-р Евгений КАНДИЛАРОВ
доц. д-р Румен КАРАГАНЕВ
доц. д-р Антоанета КИРИЛОВА
доц. д-р Румяна КОНЕВА
доц. д-р Елена КОСТОВА
доц. д-р Росица ЛЕЛЬОВА
доц. д-р Христо МИЛКОВ
доц. д-р Слави СЛАВОВ
доц. д-р Ваня СТОЯНОВА
доц. д-р Алека СТРЕЗОВА
доц. д-р Надя ФИЛИПОВА
доц. д-р Румяна ЧУКОВА
гл. ас. д-р Владимир АНГЕЛОВ
гл. ас. д-р Войн БОЖИНОВ
гл. ас. д-р Доротея ВАЛЕНТИНОВА
гл. ас. д-р Даниела ВИЧКОВА-НУШЕВА
гл. ас. д-р Константин ГОЛЕВ
гл. ас. д-р Ирина ГРИГОРОВА
гл. ас. д-р Стефан ДИМИТРОВ
гл. ас. д-р Петър ДОБРЕВ
гл. ас. д-р Джени ИВАНОВА
гл. ас. д-р Кръстьо ЙОРДАНОВ
гл. ас. д-р Мария ЛЕВКОВА–МУЧИНОВА
гл. ас. д-р Инна МАНАСИЕВА
гл. ас. д-р Володя МИЛАЧКОВ
гл. ас. д-р Ивайло НАЙДЕНОВ
гл. ас. д-р Сия НИКИФОРОВА
гл. ас. д-р Страхил ПАНАЙОТОВ
гл. ас. д-р Деница ПЕТРОВА
гл. ас. д-р Симона САМУИЛОВА
гл. ас. д-р Станислава СТОЙЧЕВА
гл. ас. д-р Димитър ХРИСТОВ
гл. ас. д-р Ирина ЯКИМОВА
гл. ас. д-р Надежда ЯНКОВСКА
ас. д-р Томаш БУДАЙ
ас. д-р Любомира ВЪЛЧЕВА-НЪНДЛОЛ
ас. д-р Франческо ДАЛ АЛЬO
ас. д-р Александър ЗЛАТАНОВ
ас. д-р Катина ЙОНЕВА
ас. д-р Ивелина МАШЕВА
ас. д-р Мирена МИТОВА
ас. д-р Виктор РОГОЗЕНСКИ
спец. Боряна АНТОНОВА-ГОЛЕВА
Дивна ГОЦЕВА
Николай ПОППЕТРОВ