Научен състав

проф. д. и. н. Иван БИЛЯРСКИ
проф. д. и. н. Манчо ВЕКОВ
проф. д. и. н. Илия ИЛИЕВ
проф. д. и. н. Пенка ПЕЙКОВСКА
проф. д. и. н. Петър СТОЯНОВИЧ
проф. д-р Даниел ВАЧКОВ
проф. д-р Йорданка ГЕШЕВА
проф. д-р Теодоричка ГОТОВСКА–ХЕНЦЕ
проф. д-р Илияна МАРЧЕВА-АТАНАСОВА
проф. д-р Стефка ПЪРВЕВА
проф. д-р Росица СТОЯНОВА
доц. д-р Виолина АТАНАСОВА
доц. д-р Пламен БОЖИНОВ
доц. д-р Веселина ВАЧКОВА
доц. д-р Георги ГЕОРГИЕВ
доц. д-р Сашка ГЕОРГИЕВА
доц. д-р Александър ГРЕБЕНАРОВ
доц. д-р Пенка ДАНОВА
доц. д-р Петя ДИМИТРОВА
доц. д-р Владимир ЗЛАТАРСКИ
доц. д-р Евгений КАНДИЛАРОВ
доц. д-р Румен КАРАГАНЕВ
доц. д-р Антоанета КИРИЛОВА
доц. д-р Румяна КОНЕВА
доц. д-р Елена КОСТОВА
доц. д-р Росица ЛЕЛЬОВА
доц. д-р Христо МИЛКОВ
доц. д-р Благовест НЯГУЛОВ
доц. д-р Румяна ПЪРВАНОВА
доц. д-р Слави СЛАВОВ
доц. д-р Ваня СТОЯНОВА
доц. д-р Надя ФИЛИПОВА
доц. д-р Румяна ЧУКОВА
гл. ас. д-р Владимир АНГЕЛОВ
гл. ас. д-р Войн БОЖИНОВ
гл. ас. д-р Доротея ВАЛЕНТИНОВА
гл. ас. д-р Чавдар ВЕТОВ
гл. ас. д-р Даниела ВИЧКОВА-НУШЕВА
гл. ас. д-р Константин ГОЛЕВ
гл. ас. д-р Ирина ГРИГОРОВА
гл. ас. д-р Стефан ДИМИТРОВ
гл. ас. д-р Детелина ДИНЕВА
гл. ас. д-р Джени ИВАНОВА
гл. ас. д-р Кръстьо ЙОРДАНОВ
гл. ас. д-р Мария ЛЕВКОВА–МУЧИНОВА
гл. ас. д-р Инна МАНАСИЕВА
гл. ас. д-р Володя МИЛАЧКОВ
гл. ас. д-р Ивайло НАЙДЕНОВ
гл. ас. д-р Кирил НЕНОВ
гл. ас. д-р Сия НИКИФОРОВА
гл. ас. д-р Страхил ПАНАЙОТОВ
гл. ас. д-р Деница ПЕТРОВА
гл. ас. д-р Симона САМУИЛОВА
гл. ас. д-р Станислава СТОЙЧЕВА
гл. ас. д-р Алека СТРЕЗОВА
гл. ас. д-р Димитър ХРИСТОВ
гл. ас. д-р Ирина ЯКИМОВА
гл. ас. д-р Надежда ЯНКОВСКА
ас. д-р Теодор БОРИСОВ
ас. д-р Томаш БУДАЙ
ас. д-р Франческо ДАЛ АЛЬO
ас. д-р Александър ЗЛАТАНОВ
ас. д-р Катина ЙОНЕВА
ас. д-р Мирена МИТОВА
ас. д-р Виктор РОГОЗЕНСКИ
спец. Боряна АНТОНОВА-ГОЛЕВА
Дивна ГОЦЕВА
Николай ПОППЕТРОВ